Team 4

Tänään näyttelyn blogissa on esittelyvuorossa Art Battlen neljäs tiimi. Art Battle -näyttelyyn haettiin näyttelyn tekemisestä kiinnostuneita julkisella haulla ja ilmoittautuneissa oli runsaasti myös yksittäisiä hakijoita. Yksi ryhmä koottiin heistä. Neljännen tiimin henkilöt tapasivat toisensa ensimmäistä kertaa lokakuussa ja he tutustuivat toisiinsa projektin myötä.

Sirpa Räsänen, Marianne Nygård, Jarmo Kulmala. Kuva/bild: Sami PulkkinenRyhmäläisten esittelyt:

[nedre på svenska]

Anne-Maria Hakala
Kirjallisuus, elokuvat ja teatteri ovat minulle rakkaita. Uskon kertomuksien ja tarinoiden voimaan, jaettuihin kokemuksiin ja tunteisiin. Kuvataiteessakin haluan löytää tarinan kuvassa ja kuvan takaa.  Puhuttelevimmat taideteokset ovat karttoja meihin itseemme.
Koen, että kun näyttelyvieras katsoo ajatuksella valitsemiamme taideteoksia, paljastamme itsestämme paljon syvempiä ja todellisempia asioita, kuin että pintapuolisesti kerromme jotain ulkokohtaisia tietoja. Siksi sanonkin vain: Minä olen näissä töissä.

Kirsi Koivisto
Olen kulttuurin ja kirjallisuuden suurkuluttaja, ja opiskelen yliopistolla niiden asiantuntijaksi. Ilman taidetta ei ole elämää. Kuvataide on minulle tuttua lähinnä katsojan näkökulmasta, ja lähdin innoissani mukaan projektiin. On ollut hienoa ja todella mielenkiintoista nähdä kuinka näyttely rakentuu.

Jarmo Kulmala 
Seinäjoelta
Alun perin kotoisin Pohjois-Hämeestä, pohjalais/hämäläiset sukujuuret ja nykyinen asuinpaikka Seinäjoki.  Työuraani liittyy monia luoviin aloihin liittyvää mutta ihan ”oikeita töitäkin”, metallisepästä sanomalehtien varhaisjakeluun. 
Varhaiset lapsuuden muistot liittyvät usein piirtämiseen/maalaamiseen ja se on ollutkin mukana harrastuksena aina. Nuoruuden elokuvaharrastus oli kuitenkin suuri innoittaja kaikkeen luovaan. Elokuva jossa yhdistyy kaikki hienot elementit, liike, teksti, teatteri, musiikki, liikkuva kuvataide. Siitä johtuen aina mietin mitä kaikkea voisi yhdistää esim. kuvataidenäyttelyyn.  Myös kiinnostus kaikkeen ennekokemattomaan ja niin kuin tämänkin näyttelyn kokoamiseen osallistuminen ja nähdä mitä kaikkea näyttelyn kulisseissa tapahtuu.

Art Battle on ollut ainutlaatuinen mahdollisuus olla mukana näyttelyn rakentamisen prosessissa. Yhteistyö ja vuorovaikutus on ollut inspiroivaa ja innostavaa.

Marianne Nygård
Olen toiminut viestintä- ja media-alalla noin parikymmentä vuotta. Käsikirjoittaminen, tarinallisuus ja dramaturgia ovat lähellä sydäntäni. 
Erityisesti visuaalisuus ja elämyksellisyys puhuttelevat. Taide on sekä ikkuna maailmaan että sisimpään. Olen utelias monenlaiselle taiteelle, ja omassa elämässäni taide virkistää, hämmentää, liikuttaa tunteita, ihastuttaa, ärsyttää, vaikuttaa, ravistelee.
Välillä pitää myös heittäytyä ja altistua jollekin uudelle, erilaiselle. 
Art Battle on ollut ainutlaatuinen mahdollisuus olla mukana näyttelyn rakentamisen prosessissa. Yhteistyö ja vuorovaikutus on ollut inspiroivaa ja innostavaa.
Kuntsin taidekokoelma ja teeman rakentaminen on ollut samalla tutkimusretki pintaa syvemmälle. Parhaimmillaan teoksesta välittyy jotain aitoa, vilpitöntä ja rehellistä –odottamatta ja yllättäen.

Sirpa Räsänen
Olin lukenut mahdollisuudesta osallistua hakemalla omalla valinnaisella kuvauksella tähän Art Battle-näyttelyn rakentamiseen ja pääsin mukaan.
Olen tehnyt tuttavuutta monenkirjavaan näyttelykokonaisuuteen ja kuvannut myös mielessäni, miten aika kulkee ja on kulkenut myös ohitseni huomatakseni miten valaisevaan porukkaan olen päässyt kokemaan jotain elämääni suurentavaa näytelmää omasta pienestä persoonastani käsin nähtynä.
Ihmisellä pitäisi olla aina mahdollisuus nähdä itsensä niin ikään sisällä kuin ulkona omasta kodistaan löytääkseen jotain uutta polkua jota kulkea kohti päämääräänsä.
Nyt olen mukana tässä ja tanssien eläytyen täytän silläkin saralla jotain mitä taide tuo tullessaan.
Arkeni elää taiteessa monella tavalla tehden siitä juhlan jokaiseen päivääni.

[på svenska]

Det fjärde lagets medlemmar lärde känna varandra i Art Battle och träffades för första gången på sitt första möte i oktober.


Anne-Maria Hakala
Litteratur, film och teater är mig kära. Jag tror på berättelsens kraft, på delade upplevelser och känslor Också inom bildkonsten vill jag hitta en berättelse både i bilden och bakom bilden. De mest anslående konstverken är kartor som visar vägen in i oss själva.
Då en utställningsgäst betraktar och fördjupar sig i de verk vi valt upplever jag att vi avslöjar mycket djupare och sannare sidor av oss själva än om vi på ett ytligt plan bara refererar anonyma fakta. Därför vill jag bara säga: Jag finns i dessa verk.

Kirsi Koivisto
Jag är en storkonsument av kultur och litteratur som jag studerar vid universitetet för att bli en expert på området. Utan konst, inget liv. Bildkonsten känner jag närmast ur betraktarens perspektiv, och jag gick ivrigt med i projektet. Det har varit fint och verkligen intressant att se hur en utställning byggs upp.

Jarmo Kulmala 
Från Seinäjoki
Bosatt i Seinäjoki, ursprungligen från norra Tavastland, släktrötterna är österbottnisk-tavastländska. I min yrkeskarriär ingår många sysslor med kopplingar till de kreativa branscherna trots att jag själv haft ”riktiga jobb”, från smed till morgontidningsutbärare.
Många av mina barndomsminnen är förknippade med teckning/måleri som alltid har hört till mina hobbyer. Men det var mitt starka filmintresse i ungdomen som var den främsta inkörsporten till allt kreativt. I filmen förenas alla fina element: rörelse, text, teater, musik, rörlig bild. Därför funderar jag alltid på vad allt man kunde kombinera med exempelvis en bildkonstutställning. Jag är också intresserad av att pröva på nytt, såsom att delta i att sätta upp den här utställningen och av att se allt som pågår i kulisserna kring en konstutställning.

Art Battle har varit en unik möjlighet att vara med om att sätta upp en utställning. Samarbetet och växelverkan har varit inspirerande och entusiasmerande.

Marianne Nygård
Jag har arbetat inom kommunikations- och mediebranschen ett tjugotal år. Manusförfattande, berättelseformen och dramaturgi är sådant som ligger mig nära om hjärtat.
I synnerhet det visuella och det upplevelsemässiga tilltalar. Konsten är ett fönster både utåt och in i oss själva. Jag är nyfiken på många slag av konst och i mitt eget liv är konst någonting som stimulerar, förbryllar, väcker känslor, charmar, irriterar, påverkar, ruskar om.
Ibland måste man också våga kasta sig in i och utsätta sig för något nytt, annorlunda.
Art Battle har varit en unik möjlighet att vara med om att sätta upp en utställning. Samarbetet och växelverkan har varit inspirerande och entusiasmerande.
Kuntsis konstsamling och bygget av vårt tema har samtidigt varit en upptäcktsresa in i någonting djupare. I bästa fall förmedlar ett konstverk någonting genuint, uppriktigt och ärligt – oväntat och överraskande.

Sirpa Räsänen
Jag hade läst om möjligheten att delta i Art Battle genom en fritt formulerad ansökan, och jag togs med.
Jag har stiftat bekantskap med den mångfasetterade utställningen och i mitt stilla sinne upplevt hur tiden passerar och hur jag hittar mig själv i en upplyst grupp i vars sällskap jag fått uppleva ett drama som vidgar mitt liv.
Människan borde alltid ha en möjlighet att se sig själv både utifrån och inifrån för att hitta nya stigar att vandra mot sitt mål.
Nu är jag med i det här projektet där jag inlevelsefullt möter vad än konsten för med sig.
Konsten förgyller mitt liv på många vis och gör vardagen till en fest.
_____________________________

Tiedäthän, että Art Battlen voittaja ratkeaa yleisöäänestyksessä. Mikä on sinun suosikkisi?
Näe ja koe näyttely ja toimi kisan tuomarina. Nähdään Kuntsilla!


Kom och se utställningen och medverka som domare i tävlingen! Vem lyckades bäst? Vilket av de fyra utställningskoncepten gör det djupaste intrycket? Art Battle avgörs genom publikomröstnins. Vi ses på Kuntsi!

Ei kommentteja

Sisällön tarjoaa Blogger.
Back to Top