Ryhmätyöskentely

Lokakuun alun ensimmäisen yhteisen tapaamisen jälkeen käynnistyi ryhmätyöskentely. Näyttelyn koordinaattori Kati kertoi jokaiselle ryhmälle Kuntsin kokoelmasta sekä Kuntsin säätiön ja Kuntsin modernin taiteen museon historiasta.

Näyttelyn teosvalinnat tehtiin teoskuvien perusteella. Jokainen osallistuja sai pääsyn suljettuun kuvapalveluun. Teoskuvia oli mahdollista kommentoida ja kommentit näkyivät kunkin ryhmän omille jäsenille. Keskusteluja teoksista ja näyttelykokonaisuuksista käytiin kasvotusten sekä ryhmästä riippuen myös sähköpostitse, WhatsAppissa ja suljetuissa facebook -ryhmissä. Kaikilla oli mahdollisuus tutustua Kuntsin taidekokoelmaan oman aikataulunsa mukaisesti.

Kuntsin taidekokoelman teokset oli ryhmitelty teosten pääluokkien mukaan kuvakansioihin, joihin Art Battleen osallistujilla oli vapaa pääsy vuorokauden ajasta riippumatta. Alustavista teosvalinnoista koostettiin ryhmäkohtaisia kansioita, joihin osallistujat saattoivat helposti jättää kommentinsa ja käydä keskustelua muiden ryhmäläisten kanssa teoksista.

Kati ja Janika Seinäjoen lukiolla. Seinäjoen lukiolaisten eli ryhmän 2 tapaaminen lokakuussa.
Kuva: Tuula Muhonen

Ryhmätapaamisissa keskusteltiin myös yleisellä tasolla kunkin taidemieltymyksistä sekä jaettiin onnistuneita näyttelykokemuksia. Tämä toimi pohjana näyttelykokonaisuuksien suunnittelussa. Mitä ajattelet, että teidän pitää ottaa huomioon näyttelykokonaisuutta suunnittelessanne? Minkälainen on mielestäsi kiinnostava näyttely? Muun muassa näitä kysymyksiä ryhmät pohtivat Kiran, Katin ja Janikan avustuksella. Osallistujien yhteisiä ajatuksia lähdettiin purkamaan mind mapien avulla, joka koettiin hyödylliseksi:

Mind map osoittautui hyväksi työkaluksi, jonka avulla ideoimme termejä, jotka kuvailisivat ja tukisivat kokonaisuuden päämäärää.

 MindMap. Team 1.
MindMap. Team 3.

Ryhmien kanssa keskusteltiin myös siitä, mitä he haluavat yleisölle viestiä. Toisin sanoen mikä on kunkin näyttelykokonaisuuden teema ja konsepti. Onko näyttelykokonaisuudella vielä oma kohderyhmänsä? Entä miksi ulkopuolista näyttelykävijää kiinnostaisi juuri tämä tai tuo juttu? Välittyvätkö hienot ideat yleisölle asti ja jos ei, voisiko jotain tehdä toisin. Prosessin aikana ideat välillä laajentuivat, välillä tyrehtyivät. Runsaiden ja monitahoisten ajatusten keskellä oli hyvä muistaa käytettävissä oleva tila, sekä Kiran neuvo: muistakaa ns. KISS-metodi! (KISS = Keep It Simple, Stupid). Usein mitä yksinkertaisempi, sen parempi.

Monitahoiset näyttelyideat kumpusivat erilaisista taidemieltymyksistä. Ryhmätyöskentelyn vaativuus sekä antoisuus tulivat molemmat esille. Entä jos yhden lempitaiteilija saa toisen pyörittelemään epäuskoisena silmiään? Toinen rakastaa pelkistettyä graafisuutta ja toinen sateenkaaren väreissä hehkuvia, reheviä muotoja.

Ensimmäisessä tapaamisessa ohjausryhmän jäsenet korostivat, että tarkoitus ei ole valita mukaan osallistujien lempiteoksia ja asettaa ne samaan tilaan, vaan tarkoituksena on rakentaa eheä näyttelykokonaisuus ryhmän yhteisesti sovitun teeman ympärille. Prosessin alussa oli kuitenkin helpompi lähteä liikkeelle suosikkiteoksista. Art Battleen osallistujat selvästi hahmottelivat mielessään, millaisen näyttelykokonaisuuden rakentaisivat, jos olisi mahdollisuus yksin päättää näyttelyyn tulevat teokset.

Yhdessä päätetty teema ja yhteinen päämäärä helpottivatkin prosessia. Oli helpompaa jättää tarvittaessa omat taidemieltymykset taka-alalle, vaikka se joskus vaikealta tuntuikin:

Mun on kyllä kauhean vaikea luopua näistä Luukasen töistä, kun nää on niin rakkaita mulle.

Välillä erilaisetkin näkökulmat löysivät tiensä samaan kokonaisuuteen, mutta harkitusti. Kokoelmaa läpikäydessä keräilijä Simo Kuntsi tuli keskusteluissa usein esille. Yksi ryhmistä harkitsi näyttelyn kokoamista vahvasti Simo Kuntsin ympärille. Yksi ryhmistä koki keräilijän renessanssimieheksi ja useimmat pohtivat haaveita ja unelmia, saavutettuja ja saavuttamattomia.

Kommentti Martti Aihan Eiffel -teokseen. Kuvakaappaus keskustelusta.

Lopulta kokonaisuuksien ja teemojen nimiksi tulivat Löydä itsesi, Kaamos, Nainen minussa ja Ohitetut unelmat. Taiteen äärellä kepeästä keskustelusta jutustelusta päädyttiin usein syvällisiin keskusteluihin elämästä ja elämän kulusta. Osallistujien välillä vallitsi selvästi luottamus ja ilmapiiri oli avoin.

Ripustussuunnitelmien tekeminen

Teemojen lisäksi mietittiin ja keskusteltiin tilan käytöstä: kuinka monta teosta mahtuu mukaan? Ripustuksen todettiin olevan avainasemassa teeman välittymisessä katsojille. Tämä huomattiin teoskuvia katsellessa:

Ripustuksella on kyllä taidenäyttelyssäkin väliä: huomaan sen nyt kun tässä kansiossa työt ovat eri tavalla lähekkäin.

Ryhmät saivat käyttöönsä pohjapiirrustuksen ja kuvia tilasta. Teosvalinnat tehtiin pääasiassa kuvien perusteella, joten osallistujille kerrottiin mitä maalausten, grafiikan ja veistosten mitat käytännössä tarkoittavat. Lisäksi ripustussuunnittelussa hyödynnettiin tilasta tehtyä pienoismallia ja kunkin ryhmän kanssa käytiin uudelleen tilassa. Art Battleen osallistujilla oli ilmainen sisäänpääsy Kuntsille, joten he saattoivat tulla myös itsekseen museolle pohtimaan ja suunnittelemaan näyttelykokonaisuuksia.

Seinäjoen kuvataideopettaja Tuula Muhonen kokosi luokkaansa pohjapiirrokset, tilakuvat ja kirjallisuutta suunnittelun tueksi.
Kuva: Tuula Muhonen
Seinäjoen lukiolaiset (Art Battle team 2) tekivät siihen asti valitsemistaan teoksista pienoismalleja 2.11.2016. Osa teoksista jäivät pois lopullisesta ripustuksesta. Kuva: Tuula Muhonen

 Pienoismallia käyttettiin hyväksi ripustussuunnittelussa. Kuvassa Janika Herlevi ja Art Battle -ryhmän 3 jäseniä.
 Ryhmä 3 suunnittelmassa ripustusta. Kaikki alunperin suunnnitellut teokset eivät mahtuneet mukaan, mikä aiheutti hetkellistä epätoivoa. Teosten karsiminen kirkasti kuitenkin ydinajatusta. Kuva: Kati Lehtinen
Janika Herlevi ja Art Battle -ryhmän 1 (Observing Ostrobothnia) jäseniä suunnittelemassa näyttelyä Kuntsilla. Kuva: Kati Lehtinen


Seinäjoen lukiolaisia Kuntsilla 8.11.2016. Kuva: Tuula Muhonen

____________________________

Tiedäthän, että Art Battlen voittaja ratkeaa yleisöäänestyksessä. Mikä on sinun suosikkisi?
Näe ja koe näyttely ja toimi kisan tuomarina. Nähdään Kuntsilla!


Kom och se utställningen och medverka som domare i tävlingen! Vem lyckades bäst? Vilket av de fyra utställningskoncepten gör det djupaste intrycket? Art Battle avgörs genom publikomröstnins. Vi ses på Kuntsi!


HUOM! Lauantaina 26.8. ilmainen sisäänpääsy Art Battle -näyttelyyn
OBS! På lördag 26.8. fritt inträde till utställningen Art Battle

Katso päivän ohjelma / Se dagens program:
Art Battle x Kuntsi x ÄOY

Ei kommentteja

Sisällön tarjoaa Blogger.
Back to Top