Kohtaa Art Battle


Kuva: Sami Pulkkinen


Art Battle menee taiteen ytimeen. Se pyrkii avaamaan taiteellista työskentelyä ihmislähtöisesti ja kutsumaan yleisöä taiteen äärelle. Taiteen ja taiteilijuuden yksi perusarvoista on kohtaaminen. Kohtaaminen yleisön ja teoksen välillä, kohtaaminen näyttelyn ja museon välillä, kohtaaminen tilassa, ajassa ja kaikki kohtaamiseen liittyvät mahdollisuudet ja mahdottomuudet. Taide ja taidelähtöisyys on aina prosessilähtöistä ja se voi olla hidasta tai nopeaa, hetkellistä tai pitkäkestoista, pysyvää tai häilyvää. Se voi olla tai se voi olla olematta. Se mitä taide ei lähtökohtaisesti ole, on suorittamista.

"Hyvä taideteos tai näyttely on parhaimmillaan koko elämänkestoinen kokemus"

   Taide lähtee taiteilijasta ja taiteilijan kohtaamasta ympäristöstä. Tämä kohtaaminen rakentuu teokseksi ja teoksen ja taiteilijan kohtaaminen muodostuu tarinaksi, jonka yleisö kohtaa. Lopullinen taiteen arvo syntyy kohtaamisesta katsojan ja taideteoksen tai näyttelyn välillä. Tämä kohtaaminen on aina ainutkertainen ja henkilökohtainen kokemus. Tässä kohtaamisessa ei ole väärää, ei oikeaa tai yhtä tapaa kokea. Siinä on vain taideteos, näyttely tai jokin taiteellinen hetki, jonka myötä yksilöllinen kokemus luo uutta omassa mielessä tai teoissa. Hyvä taideteos tai näyttely on parhaimmillaan koko elämänkestoinen kokemus. Kokemus, jonka muistaa aina sen koskettaessa syvältä. Taiteen ja oman tunnekokemuksen kohtaaminen luo uutta ja vie joko eteen- tai taaksepäin, mutta lähtökohtaisesti se siirtää kokemuksesta toiseen ja luo uutta.   Art Battlen sisällöt ovat rakentuneet prosesseissa eri ihmisten vuorovaikutuksessa. Nämä ihmiset ovat yhdessä tuttujen ja tuntemattomien kanssa luoneet neljä eri kokonaisuutta, jotka esittelen alla.

Ryhmä 1 Löydä itsesi -teema käsittelee itsensä kohtaamista, ajatusta itsenäisyydestä, paikasta ja tilasta jossa olet, jossa haluat olla, jossa pyrit olemaan ja jonka kanssa elät ja olet. Kohtaa tai tunnista itsesi miettimällä minuutta ja minuudesta lähtevää. Kuka olen, kuka olet ja miten olen ja miten olet. Minuuden merkitys yhteiskunnassa ja minuuteen tutustuminen uudessa kontekstissa on tärkeää. Minuuden rakentuminen uudessa ympäristössä ja uusissa tilanteissa ja kohtaamisissa.

Ryhmä 2Kaamos -teema pohtii valoa ja varjoa, näiden kohtaamista, asioiden muutosta ja murrosta, parhauden muunnosta ja itseohjautuvaa ja itselähtöistä problematiikkaa elämästä ja sen mahdollisuuksista. Miten voi parhain mahdollisin tavoin tuottaa parasta mahdollista hyvää tilanteessa kuin tilanteessa. Miten mukautua ja miten hiljentyä, rauhoittua ja haaveilla kun kohtaa erilaisuutta tilassa, ajassa tai paikassa. Näyttelyssä pohditaan myös oman itsensä kasvua ja etääntymistä vanhasta sekä uuden kohtaamista nuoruuden ja aikuisuuden välimaastossa. Kaamos käsittelee nuoruutta, suomalaisuutta, sukupolveutta ja yhteiskunnallista murrosta Suomessa ja sukupolvien välillä.

"Kysyttiin miten yhteiskunta kohtaa kun ei valitsekaan perinteitä vaan oman uuden tien joka on täynnä tuntematonta."

Ryhmä 3Nainen minussa on ajatusta herättävää ideologiaa ihmisen elämästä ja ihmisyydestä. Näyttely käsittelee sukupuolisuutta ja naiseutta, mutta samalla sukupuolettomuutta, ihmisyyttä ja ihmisyyden asemaa yhteiskunnassa. Näyttelyssä pohditaan erilaisia lähtökohtia ihmisyydelle ja yksilöille sekä sitä, miten elämä liikehtii. Miten elämä lähtee liikkeelle ja miten se joskus pysähtyy pakottaen myös yksilön pysähtymään. Näyttelyn kuratointiprosessin aikana pohdittiin äitiyttä ja sen yhteyttä lapsuuteen, valintaa äitiydestä, halusta tai haluttomuudesta äitiyteen ja tämän vaikutusta kokonaiseen elämään ja yhteiskunnalliseen asemaan. Miten äitiys määrittelee ihmistä ja naista ja kysyttiin onko se ylipäätänsä valinta. Esitettiin myös kysymys, miten yhteiskunta kohtaa yksilön, jos tämä ei valitsekaan perinteitä, vaan oman uuden tien, joka on täynnä tuntematonta. Aika suhteessa elämään oli näyttelyä kuratoitaessa käsitteenä tärkeä ja ajan vaikutus elämään syvällinen. Miten aika määrittelee elämää, miten yksilö itse määrittelee aikaa ja koska aikaan voi vaikuttaa ja koska ei. Ryhmässä kysyttiinkin: jos on sama määrä aikaa niin miten sinä käytät omasi?

Ikääntymisen kohtaaminen omassa elämässä ja kysymykset oman elämänkaaren ympäriltä puhuttivat prosessin aikana ja ääneen pohdittiin oliko elämä tässä. Elämän herkkyys ja elämänmittainen matka kaikkine kohtaamisineen on tärkeä teema kuten myös kunnioitus ja arvostus omaa elämää kohtaan. Ymmärrys siitä, että oma tie on mikä on, sen arvostaminen ja löytäminen on elämänmittainen matka täynnä kohtaamisia.

Ryhmä 4Ohitetut unelmat -kokonaisuus pohtii luontoa, sielunmaisemaa ja luokse tulevaa leikkimielistä huumoria, josta huokuu empatia, lämpö ja tunne. Kysymys kuuluu, miten saisimme mahdollisuuden nauttia niistä elämänmittaisista hetkistä, joista unelmoimme tai jotka ohitamme. Miten unelmoitujen hetkien kohtaaminen olisi mahdollista, olivatpa nuo unelmat tulevia tai menneitä, olivatpa ne tässä hetkessä läsnä tai eivät. Kytkös tematiikkaan löytyy myös Simo Kuntsista, joka unelmoi taiteilijan ammatista, mutta päätyikin keräilijäksi ulkopuolisen syyn määrittelemänä. Visuaalisuus, musikaalisuus ja luovuus osana elämää ja niiden yhteys unelmiin on tärkeää omassa elämässä kuten myös sen ajatuksen kohtaaminen, että on ehkä itsekin syystä tai toisesta ohittanut muutaman unelman elämän pitkällä matkalla. Romantiikka ja sen sisältämä jännitys, värit, selkeät ääriviivat ja läpitunkeva narratiivi unelmallisuudesta, niin naisissa kuin miehissä, on keskiössä. Mahdollisuus toteuttaa nykyhetkessä vanhoja unelmia, jotka on joskus ohittanut, pohditutti prosessin aikana.


Vaikuta ja voita!

Työ on nyt tehty. On aika haastaa yleisö katsomaan Kuntsin taidekokoelmaa sekä kuvataidetta museaalisessa kontekstissa mutta rakennettuna museaalisen kontekstin ulkopuolella.
                                                                                                                                       
Haastamme kaikki äänestämään Art Battlessa. ”Battle” elementti juontaa juurensa street dance kulttuuriin ja sen luomaan malliin yleisön osallistamisesta. Street dance on tanssin muoto, jossa pyritään tanssistudion ulkopuolelle ja dance battle on toimintamalli, jossa haastetaan erilaisia ihmisiä näyttämään freestyle osaamisensa tanssin parissa.

Tervetuloa katsomaan, kokemaan ja kohtaamaan upea Art Battle Kuntsin modernin taiteen museoon. Teoskokonaisuudet ja valinnat on tehty Simo ja Kaisa Kuntsin keräämästä kokoelmasta.

Teksti: Näyttelyn ohjaava kuraattori Kira Sjöberg

Ei kommentteja

Sisällön tarjoaa Blogger.
Back to Top